‘I-Interimmers zijn op een goede manier allemaal een beetje eigenwijs’

Op 1 april van het vorig jaar werd Nizanne Kruithof benoemd tot waarnemend directeur Digitalisering van ODI, tevens waarnemend algemeen directeur van I-Interim Rijk. Ze nam het stokje over van Richard Vielvoije. Na eerder als domeindirecteur te hebben gewerkt, richt ze zich nu dus op de hele club. ‘Ik wilde deze stap graag maken, omdat ik kan brengen wat I-Interim Rijk nodig heeft in deze fase, en ook zelf leer ik hier elke dag.’ Hoe verliep het afgelopen jaar en wat zijn de plannen voor 2024? We gingen erover in gesprek.

Koers

Nizanne: ‘Toen ik in het voorjaar van 2023 startte als waarnemend directeur had ik heldere doelen. Er was een grote behoefte aan duidelijkheid over de koers die I-Interim Rijk ging varen, en de bijbehorende keuzes in de dienstverlening. Ook was het noodzakelijk om de rust in de organisatie terug te brengen en de onderlinge band nieuw leven in te blazen. Focus, duidelijkheid en verbondenheid, daar ging het om. Niet alleen door het te zeggen, maar vooral door te gaan doen.

Met die insteek hebben we het afgelopen jaar het al langer lopende strategietraject afgerond. Er ligt nu een breed gedragen resultaat. Een organisatiestrategie die is geworteld in de opdracht waarmee I-Interim Rijk veertien jaar geleden is opgericht, afgestemd op het hier en nu, en met een mooi perspectief voor de komende jaren. Het zijn de professionals van I-Interim Rijk die dagelijks de strategie werkelijkheid maken. Zo’n ontwikkeltraject is daarom alleen effectief als je het in gezamenlijkheid doet. Voor mij een vanzelfsprekende keuze. Er werken zó veel getalenteerde en ervaren professionals bij IIR, het zou dwaas zijn om jezelf af te sluiten voor die kennis en kunde. De betrokkenheid onder collega’s was vanaf het begin heel hoog. In november hebben we zelfs een volledige medewerkersdag in de Jaarbeurs benut om collectief aan de strategie te werken. Dat was een geweldige ervaring, al die bevlogen discussies en energie!’

Inzetstrategie

‘Voor onze opdrachtgevers is met name onze nieuwe inzetstrategie interessant. Die gaat over wat we de Rijksoverheid te bieden hebben, onze dienstverlening dus. De vraag naar I-Interimmers overstijgt al jarenlang het aanbod. Daarom is het belangrijk om duidelijk aan te geven waar onze kracht ligt. Bovendien werd het hoog tijd om alle opgebouwde kennis en ervaring in het i-domein een plek te geven in onze dienstverlening, naast de 1:1-inzet van professionals waar we al jaren bekend van zijn. We doen dat bijvoorbeeld in de vorm van advisering en door de inzet van multidisciplinaire teams. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat hier enthousiast op gereageerd wordt, zowel door opdrachtgevers als door onze eigen professionals. Heel bemoedigend, dus we gaan door op de ingeslagen weg. Er zijn tal van ideeën daarover. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van een masterclass opdrachtgeverschap voor bestuurders. In onze werkpraktijk blijkt dat het voor opdrachtgevers zo gemakkelijk nog niet is om hun rol effectief te vervullen. Vanuit onze ervaring kunnen we daar goede handvatten in bieden. Dit zijn nieuwe manieren om waar te maken waar we voor staan: de i-ambities van de Rijksoverheid werkelijkheid maken en tegelijkertijd bijdragen aan het lerend vermogen in het i-domein.‘

Eigenwijs

‘I-Interim Rijk is een echte netwerkorganisatie. Wij hebben meer dan 200 professionals in vaste dienst met vaak jaren ervaring en een goedgevulde contactenlijst. Daarnaast nog een aantal tijdelijke collega’s die via de Flexschil voor ons werken. Ik zeg altijd: Zet één I-Interimmer in, en je krijgt er 200

bij cadeau. En niet te vergeten alle oud-collega’s die overal in de rijksoverheid werkzaam zijn. Omdat we op zoveel plekken komen en met elkaar sparren over opdrachten, zien en horen we veel. Vaak vallen ons zaken op die voor opdrachtgevers onzichtbaar blijven. Ook kunnen wij verbindingen leggen die waardevol zijn voor de klus of voor het hogere doel dat ermee wordt beoogd. Dat wij als onafhankelijk rijkscollega aan tafel zitten, vraagt lef en verantwoordelijkheidsbesef. Wij kunnen en moeten eerlijk zijn, tegengas geven, en soms ook “nee” verkopen. Dat is niet altijd gemakkelijk. De druk om te leveren is hoog: opdrachtgevers willen resultaat en ook zelf zijn we prestatiegericht. Mede daarom is het belangrijk dat we als organisatie een stevige thuisbasis bieden. Niet alleen een luisterend oor, maar ook actieve steun bij het maken van de juiste afwegingen. We organiseren intern regelmatig morele beraden en workshops ethiek. Een essentieel onderdeel van ons werk. Wie niet durft twijfelen, verliest het vermogen om beter te worden. I-Interimmers zijn op een goede manier allemaal een beetje eigenwijs. Wie daar niet tegen kan, moet hier niet willen werken, laat staan leidinggeven. En bovendien: ik herken dat ook wel bij mezelf. Zolang die eigenwijsheid niet in de weg staat van nieuwsgierigheid naar de ander, is er niets aan de hand.’

Trots

‘Terugkijkend op 2023 zie ik dat het een lastig jaar is geweest voor de organisatie. We hebben veel verloop gehad in onze staffuncties. Met vereende krachten is dat door collega’s opgevangen. Maar het is natuurlijk niet prettig om keihard te werken om de gaten dicht te lopen en tegelijkertijd te zien hoeveel er toch nog blijft liggen. Ook zijn we geconfronteerd met de noodzaak om het financieringsmodel van I-Interim Rijk onder de loep te nemen. Tot dusver was het uitgangspunt dat met het uitvoeren van opdrachten de personeels- en organisatiekosten worden terugverdiend. Met de krappe arbeidsmarkt voor ICT-professionals en de toegenomen personeelskosten is dat een hele uitdaging. Nu we weer op sterkte zijn en de inhoudelijke koers helder hebben, is het ook op dat gebied tijd om nieuwe wegen te verkennen.

Het afgelopen jaar had ook de nodige hoogtepunten. We hebben bijvoorbeeld een geweldig tweedaags medewerkersevent gehad bij Papendal in Arnhem. Een prachtige ervaring. Zoveel gepassioneerde collega’s, zo verschillend allemaal en toch met één gezamenlijk streven, namelijk om de Rijksoverheid digitaal vooruit te helpen. Er worden ons ook zulke prachtige opdrachten gegund. Je kunt het zo gek niet bedenken als het gaat over digitalisering binnen het Rijk of er zijn wel collega’s van I-Interim Rijk bij betrokken. Variërend van heel tastbare zaken zoals fregatten, taxicentrales en windmolens, tot pandemische paraatheid en het meerjarig digitaliseringsbeleid van de overheid. Ik ben afgelopen jaar meermalen door blije opdrachtgevers gebeld. Spontaan, omdat ze zo tevreden waren over onze mensen. Dat maakt mij trots natuurlijk. Ook de veel intensievere samenwerking met de andere “sterke merken” van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie is een veelbelovende ontwikkeling. Dat biedt tal van kansen voor opdrachtgevers en voor onze medewerkers. Mijn persoonlijke drijfveren sluiten hier goed bij aan. Ik heb een diep geloof in groei en ontwikkeling. Ongeacht of het mensen betreft of organisaties. Ik wilde de stap naar algemeen directeur graag maken, omdat ik kan brengen wat I-Interim Rijk nodig heeft in deze fase, en ook zelf leer ik hier elke dag.’

Nizanne’s rol als algemeen directeur I-Interim Rijk maakt onderdeel uit van haar functie als Directeur Digitalisering binnen de Rijksorganisatie ODI. Beide functies zijn op dit moment waarnemend. I-Interim Rijk valt sinds 1 januari 2023 onder ODI, en werkt intensief samen met de partnerorganisaties die daaronder vallen. Een mooi voorbeeld is de Multidisciplinaire Teams, waarin I-Interimmers met collega’s uit diverse organisaties een klus oppakken bij een opdrachtgever.