I-Interimmers publiceren position paper over mogelijkheden cloud binnen het Rijk

Vorig jaar heeft een selecte groep collega’s van I-Interim Rijk, Rijks ICT Gilde en het ministerie van Defensie zich uitgebreid verdiept in de mogelijkheden van clouddiensten. Dit deden ze met een zogenoemde ‘Cloud Native Technologie Tour’ in samenwerking met zes marktpartijen, aangevuld met een theoretische leergang aan het Clingendael Instituut. Als afsluitende opdracht had de groep meegekregen om een position paper te produceren over Cloud & de Rijksoverheid.  Dit paper met de titel “Cloud: niets doen is géén optie meer!” is vorige week officieel gepresenteerd en nu ook digitaal beschikbaar gesteld.

Nizanne Kruithof, directeur I-Interim Rijk, is blij met dit resultaat: ‘I-Interim Rijk is ervoor om te zorgen dat onze opdrachtgevers effectief kunnen sturen op hun i-opgaven en het lerend vermogen van de rijksoverheid wordt vergroot. Met deze studie en het delen van de position paper delen we de opgedane kennis en willen we een bijdrage leveren aan de kennis over cloud binnen het Rijk. De collega’s die zich hierin hebben verdiept kunnen nu bovendien nóg beter adviseren over dit thema. En dat is nodig, want voor veel bestuurders is cloud -logisch ook- nog vaak uitdagende en lastige materie.’

I-Interimmer Pieter Lindhout, die het paper mede schreef: ‘Het paper geeft een breder inzicht in en de belangrijkste tips voor het gebruik van clouddiensten binnen het bredere IT landschap en daarmee ook het uitvoeren van I-opgaven. Het inzetten van deze technologie binnen de Rijksoverheid hoeft in de basis niet complex te zijn, mits de juiste expertise kan worden ingezet. De complexiteit heeft hoofdzakelijk betrekking op het beschermen, verwerken en opslaan van data en het verbinden met andere IT oplossingen. De technologie biedt namelijk vele mogelijkheden om data te verwerken. De Cloud Native Technologie ontwikkelt zich extreem snel, waarbij moet worden opgemerkt dat de capaciteit van expertise niet in directe lijn meegroeit. Het is daarom heel goed dat wij als collega’s deze stappen hebben gezet en dat we deze kennis nu breed beschikbaar stellen.’

Als onderdeel van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI), is het zaak voor IIR om juist binnen dit soort thema’s gezamenlijk op te trekken, meent Pieter: ‘Optimale implementatie en integratie van clouddiensten binnen een hybride omgeving vraagt een andere manier van sturen en werken, zowel in proces en organisatie als in architectuur en techniek. Dit vraagt dus ook om inzet, advies en investeren op al die vlakken: het is een integrale veranderopdracht. De Rijksorganisatie ODI biedt met haar verschillende merken op diverse expertisegebieden de kans aan opdrachtgevers om middels multidisciplinaire teams te ondersteunen bij I-vraagstukken binnen de maatschappelijke thema’s en opgaven. I-Interim Rijk heeft de expertise in huis om complexe programma’s te leiden en vorm te geven. Het Rijks ICT Gilde heeft de expertise in huis om de technologische uitvoering te doen en de Rijks Consultants kunnen de opdrachtgevers bijstaan bij het nuanceren van de I-vraagstukken vanuit beleidsperspectief gezien. Kortom; door integraal binnen de Rijksorganisatie ODI te kijken naar de maatschappelijke opgaven van onze opdrachtgevers en deze te bezien vanuit multidisciplinair oogpunt, kunnen we komen tot innovatieve oplossingen.’

Download onze “Cloud: niets doen is géén optie meer!”