Meebouwen aan een open en transparante overheid

Monique Blom is dit voorjaar gestart als project programmamanager bij I-Interim Rijk. Op dit moment vervult ze daar een dubbelrol. Ze is  (IHH) coördinator van de multidisciplinaire teams die de Rijksoverheid helpen haar informatiehuishouding op orde te krijgen én ze is programmamanager van het team dat bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt wat op het gebied van IHH nodig is. “Ik houd ervan om met mijn poten in de klei te staan, dan snap je beter wat er speelt.”

Monique Blom

Multidisciplinair werken is een betrekkelijk nieuw verschijnsel binnen de overheid en bij I-Interim Rijk, zegt Monique. “De teams zijn ontstaan vanuit de behoefte om in tijden van schaarste aan capaciteit, de juiste kennis en expertise met elkaar te bundelen. Toen door de toeslagenaffaire duidelijk werd dat de overheid haast moest maken met het op orde krijgen van haar informatiehuishouding, is I-Interim Rijk samen met de overheidsdienst Doc-Direkt een samenwerkingsverband aangegaan. Beide organisaties leveren experts voor teams die overheidsorganisaties kunnen bijstaan bij het inrichten van hun informatiehuishouding. Doc-Direkt zorgt voor informatiespecialisten en I-Interim Rijk levert de programmamanager en de architect. Afhankelijk van wat een organisatie precies nodig heeft, kan elk team in samenstelling variëren en tussentijds worden aangepast.

Doorgaans is een team zes maanden tot een jaar binnen de desbetreffende organisatie aan het werk. In ieder geval tot de informatiehuishouding er op orde is en de kennis daarvoor is geborgd, zodat de organisatie weet hoe ze het voortaan zelf kan doen. In mijn rol als programmamanager probeer ik duidelijk te krijgen wat opdrachtgevers precies willen en wat daarvoor nodig is, als coördinator zorg ik ervoor dat alles lekker draait, probeer ik de teams blij en gelukkig te houden.”

Organisaties ontwikkelen

Voor Monique Blom zijn het allemaal kolfjes naar haar hand. Ze houdt van projecten, om organisaties bij te staan die willen of moeten veranderen, die graag “een volgende stap zetten”. Door de jaren heen heeft ze zich gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, in veranderkunde. Achttien jaar werkte ze bij de politie aan meest uiteenlopende projecten. Zo richtte ze met haar team een servicedesk in, heeft ze geholpen bij het realiseren van werkplekken voor mensen met een functionele beperking en zette ze een scholingsfaculteit op voor medewerkers gespecialiseerd in informatievoorziening, om maar een paar voorbeelden van haar vele werkzaamheden bij de politie te noemen. Maar na al die jaren had ze behoefte aan wat nieuws, aan kunnen werken met gelijkgestemden, aan “collega’s die net als ik projecten erg leuk vinden, zó leuk dat ze het -zoals ik- ook privé doen”. Wat ze daarmee bedoelt? Met haar vrouw en enkele anderen is Monique op dit moment in Schalkwijk een eigen ecodorp aan het bouwen. Daar is ze zo’n acht uur per week druk mee.

Waar stroomt het?

Behalve specialist in organisatieontwikkeling is Monique ook systeemdeskundige. Ze is er goed in om op afstand -als buitenstaander- naar een organisatie te kijken, om te onderzoeken waar en waardoor een organisatie vastloopt. Ze vraagt zich dan af “welke dynamieken er spelen”. Monique: “Waar stroomt het, waar stroomt het niet en waar komt dat door? Wat is nodig om mensen mee te kunnen nemen in wat jij als organisatie wil? Dat is makkelijker vast te stellen als je zelf niet, zoals ik dat noem, ‘in de soep’ zit, dus als je zelf geen onderdeel bent van de desbetreffende organisatie.”

Natuurlijk, zegt ze, roept het onder medewerkers weerstand op, als een organisatie wil veranderen, voortaan dingen anders wil organiseren. In dit geval de informatiehuishouding op orde krijgen. Monique: “Belangrijke vraag is dan: waar zit die weerstand precies, wat is daarvan de oorzaak? Voor elke werknemer zal het iets anders zijn, maar vaak is er ook een overkoepelend thema. Bijvoorbeeld: het ontbreekt in deze organisatie aan eigenaarschap, we kunnen geen keuzes maken, wat kunnen we daaraan doen? Of, wat ik de laatste tijd in mijn teams regelmatig hoor: wat is eigenlijk onze visie? Waar doen we het voor? Zo’n visie is fundamenteel om keuzes te kunnen maken. ‘De informatiehuishouding op orde krijgen’, voelt nu wel eens geforceerd aan, zo van: we moeten daar iets mee, dus doen we dat ook maar. Maar als je nadenkt over wat voor de overheid in haar geheel precies het doel is: een open en transparante organisatie zijn, dan wordt het allemaal veel vanzelfsprekender en logischer.”

Expertises koppelen

Monique: “Vanuit I-Interim Rijk werken we samen met collega’s van de andere merken van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling Digitalisering en Innovatie (ODI). Dat zijn allemaal mensen die graag hun schouders ergens onder zetten en elkaars talenten benutten. We denken proactief met onze klanten mee en weten uitvoering aan beleid te koppelen. Ik geloof echt dat als de juiste expertises bij elkaar gebracht worden, wij samen kunnen zorgen voor een betere informatiehuishouding. En als dat een bijdrage levert aan een open en transparante overheid, en daarmee misschien zelfs aan een beter Nederland, zou dat echt heel tof zijn.”