‘We hebben zoveel mensen met elkaar verbonden’

I-Interim Rijk-collega’s Henk Slijkhuis en Khalid El Aassaoui werkten samen vijf maanden aan een project over stikstof op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hoe is het om als duo te werken? En hoe breng je een wicked problem tot een goed einde? De twee I-Interimmers blikken terug. Ook hun opdrachtgever Sander Band vertelt over de samenwerking.

Henk Slijkhuis en Khalid El Aassaoui

In Nederland bepaalt elke provincie als gebiedsautoriteit zelf welke maatregelen zij neemt om de stikstofimpasse vlot te trekken. Maar hoe kan het Rijk de regie voeren over het geheel aan stikstof-, natuur-, water- en klimaatmaatregelen? I-Interimmer Khalid El Aassaoui werd gevraagd een verkenning te doen naar de informatievoorziening die nodig was om die regie te bepalen. De opdracht kwam van een nieuwe organisatie bij het ministerie van LNV, het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG). Maar omdat het een wicked problem was, zeer complex, taai en omvangrijk, zocht I-Interim Rijk een collega die het samen met Khalid wilde doen. Dit werd Henk Slijkhuis.

Ingewikkeld

Henk: ‘Dit vraagstuk was zo ingewikkeld omdat het de grenzen van de DG RTLG oversteeg. De informatie die we nodig hadden, is namelijk op veel verschillende plaatsen te vinden. Wat een boer in de ene provincie aan stikstof uitstoot, kan neerkomen in de andere provincie. Elke provincie berekent die neerslag weer anders en toch moesten de stikstofwaarden aan elkaar gekoppeld worden. We moesten dus algemene definities hebben.’
Khalid: ‘Dan heb je nog de kennisinstituten die met de stikstofdata rekenen en daarnaast veel rijksuitvoeringsorganisaties die belangrijke gegevens hebben. Zoals de Kamer van Koophandel die weet om welke boeren het gaat, het Kadaster waar je kunt opzoeken wie welke grond bezit en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die alle boerensubsidies regelt. Al die databronnen moeten bij elkaar gehaald worden en in een systeem geïntegreerd worden. Daarna pas krijg je er informatie uit die de DG RTLG en andere partijen kunnen gebruiken om hun vraagstukken op te lossen.’

Boven verwachting

‘Wat Khalid en Henk opgeleverd hebben, was boven verwachting’, zegt Sander Band, hun opdrachtgever bij LNV. ‘De opdracht van DG RTLG was: wat hebben wij nodig om goed te functioneren? Henk en Khalid hebben toen meteen ook mogelijkheden voor andere stakeholders gegeven. Daardoor is de reikwijdte en impact van hun advies breder dan we met de oorspronkelijke opdracht beoogden.’ Sander prijst ook de goede samenwerking tussen de twee onderling. ‘Zij vulden elkaar goed aan, juist omdat zij zo verschillen. Wat de een niet had, had de ander en omgekeerd. Dat zorgde voor een persoonlijke klik en dat kon je merken. Daarnaast vond ik hun werkhouding verfrissend. Hoewel ze goed konden luisteren naar anderen en meebewogen als het moest, gingen ze ook niet te snel mee in de gedachtegang van de gesprekspartner. Daarbij waren ze enthousiasmerend en benoemden ze steeds wat er goed ging en wat beter kon. Zo bleef de sfeer goed, terwijl we met heel moeilijke dingen bezig waren. Heel bijzonder.’

Eerste samenwerking

Henk: ‘Dit was het eerste project dat we samen deden. Duo’s zie je niet vaak bij I-Interim Rijk maar nu was het een meerwaarde. Dit project vergde veel lees- en denkwerk en we hadden weinig tijd. Door het samen te doen snap je het proces beter en schrijf je het advies sneller, heb ik gemerkt. Dat gaat hop, hop, haasje over.’
Khalid: ‘We konden goed met elkaar opschieten, wat niet wegnam dat we geregeld inhoudelijk scherpe discussies voerden. Maar wat ik mooi vond aan Henk: hij kan alles scheiden. We hebben respect en waardering voor elkaar ondanks onze tegenstellingen.’

Khalid El Aassaoui en Henk Slijkhuis

Zelfde commitment

Henk: ‘We hadden hetzelfde commitment, vulden elkaar aan en hadden een klik. Zonder die drie dingen moet je niet gaan samenwerken. We konden snel schakelen, vooral tijdens de gesprekken met de stakeholders en opdrachtgevers.’
Khalid: ‘Henk en ik spraken met één mond. Het maakte niet uit wie het woord had, ze kregen hetzelfde verhaal. Een van onze gesprekspartners zei dat ook: ik merk dat jullie alles hebben afgestemd. Natuurlijk hebben we nogal verschillende karakters, maar dat is meteen ook onze kracht. Ik ben emotioneel betrokken, Henk is zakelijker. Henk heeft een onstilbare honger naar inhoud, ik ben meer van het structureren van de vele informatie.’

Echte bijdrage

Henk: ‘Deze klus heeft ons beiden het gevoel gegeven dat we echt een bijdrage hebben geleverd aan een oplossing van de stikstofproblematiek. We gaven een advies, dat vervolg krijgt. Daar doe je het voor, je wilt beweging zien in de organisatie. Door ons weten ze dat ze een bepaalde behoefte hebben die ze moeten invullen.’
Khalid: ‘We droegen ook bij in niet-tastbare zin: we hebben zoveel mensen met elkaar verbonden. De grootste uitdaging van dit project was immers versnippering. Iedereen deed leuke dingen maar ze wisten het niet van elkaar.’

Wie zijn Khalid en Henk?

Khalid El Aassaoui (51) is bedrijfseconoom en bestuurskundige. Na als consultant bij KPMG te hebben gewerkt maakte hij 22 jaar geleden de overstap naar de overheid. Hij werkte bij de ministeries van  OCW, SZW en BZK. Sinds vier jaar is hij in dienst bij I-Interim Rijk. Daarnaast geeft hij al zestien jaar een middag per week les aan de Haagse Hogeschool over informatievoorziening en i-governance.

Henk Slijkhuis (56) is bedrijfs- en bestuurskundige. Na een carrière als beroepsmilitair bij het Ministerie van Defensie en een periode in het management van het CAOP maakte hij vijf jaar geleden de overstap naar I-Interim Rijk. Henk koos hiervoor omdat hij geïnteresseerd is in het snijvlak management & organisatie en ICT. ‘Informatievoorziening  is het kantelpunt waarop organisaties anders gaan organiseren, beter worden of verdwijnen.’