Nieuw samenwerkingsconvenant met DUO

Op 4 oktober is in Groningen in een feestelijke sfeer het nieuwe samenwerkingsconvenant ondertekend tussen DUO, I-Interim Rijk (IIR) en het Rijks ICT Gilde (RIG). Er bestaat al een jarenlange intensieve, vruchtbare en prettige samenwerking tussen de partijen. Het oude convenant uit 2018 liep dit jaar af.

De samenwerking richt zich op kennis en capaciteit op het gebied van ICT. Zo worden gezamenlijk vakdagen georganiseerd en worden tijdelijk medewerkers uitgewisseld. De afgelopen 4 jaar hebben meerdere DUO-medewerkers hun blik verbreed door tijdelijke inzet via I-Interim Rijk bij andere rijksorganisaties. De inzet van de professionals van IIR en RIG is belangrijk voor het realiseren van de DUO-doelstellingen. Ook hebben er waardevolle feedbacksessies plaatsgevonden met het bestuur van DUO.

De goede ervaringen zijn afgelopen zomer in een evaluatiegesprek aan elkaar bevestigd. In dat gesprek zijn ook de uitdagingen voor de toekomst gedeeld en is geconcludeerd dat de partijen een blijvende rol voor elkaar zien. Daarom is het samenwerkingsconvenant verlengd; met een aantal accenten en toevoegingen ten opzichte van het voorgaande convenant. Zo wordt bijvoorbeeld het type inzet dat wordt uitgewisseld verbreed. Niet alleen ICT-gerelateerde werkzaamheden maar ook werkzaamheden op andere vakgebieden, waar via het UBR Ontwikkelbedrijf veel verschillende kennis en expertise in huis is. Ook wordt nauwer samengewerkt tussen DUO en de Rijks I-trainees. Daarnaast worden er meer kortdurende adviesopdrachten uitgewisseld. Ook kennisuitwisseling blijft een belangrijke pijler onder deze samenwerking.

Vlnr: Robert Pijl (I-Interim Rijk), Nolda Tipping, Wim Westerbeek, Richard Vielvoije (OWB) en Ivar de Jonge

Robert Pijl, directeur Sociaal Domein I-Interim Rijk: ‘Ik ben heel blij dat we op deze wijze opnieuw aan elkaar de kracht en toegevoegde waarde bevestigen van onze jarenlange samenwerking als partners binnen de Rijksoverheid. Onze krachten bundelen en uitbouwen, gericht op het nog beter functioneren van de rijksdienst. Ik zie uit naar het vervolg!’

Richard Vielvoije, kwartiermaker OWB en directeur I-Interim Rijk: ‘Het leuke van DUO is dat het een echt partnership is. Wij helpen elkaar op het gebied van het bieden van realisatiekracht, professionalisering maar ook werkgelegenheid.’

Wim Westerbeek, hoofddirecteur DUO: ‘Ik ben erg blij met de continuering van onze samenwerking met het OWB. We benutten het potentieel dat we hebben binnen de Rijksoverheid, faciliteren kennisuitwisseling en geven carrièreperspectief aan medewerkers.’

Het nieuwe convenant is ondertekend door Wim Westerbeek (DUO), Robert Pijl (IIR) en Richard Vielvoije (OWB). Bij de ondertekening waren namens DUO ook de directeur ICT Nolda Tipping en de manager Project- en programmamanagement Ivar de Jonge aanwezig.