Joint IV Commando en I-Interim Rijk intensiveren partnerschap

Joint IV Commando (JIVC) is het IT-bedrijf van Defensie en maakt regelmatig gebruik van de diensten van I-Interim Rijk voor de aansturing van diverse complexe programma’s en projecten op het gebied van Informatievoorziening en -Technologie. De succesvolle samenwerking werd deze week bestendigd en geïntensiveerd met een nieuw convenant.

Dick Heerschop, Interim-directeur van JIVC, sprak bij de feestelijke ondertekening uitgebreid zijn waardering uit voor de kwaliteit en motivatie van de IIR-professionals. JIVC staat voor een pittige transformatie in de komende jaren om de Defensievisie 2035 gerealiseerd te krijgen.

De samenwerking met IIR vormt een goede basis om de noodzakelijke (strategische) IV/IT-professionals binnen Defensie in te zetten, maar ook om JIVC te ondersteunen bij het werven van professionals vanuit de andere organisaties binnen UBR zoals het Rijks ICT Gilde (RIG).

Trots toont Nizanne Kruithof het convenant tussen een aantal van de JIVC- en IIR-collega’s die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de Next Steps in de samenwerking. ‘De vrolijke gezichten spreken boekdelen.’

Naast inzet van hoge kwaliteit brengen de professionals van IIR nog meer mee, van een sterk netwerk binnen het Rijk tot de deling van kennis en ervaring vanuit de interne vak- en expertisegroepen. Het inzetten hiervan maakt onderdeel uit van het convenant om JIVC te ondersteunen bij het optimaliseren van Project- en Programma Management, coaching van medewerkers en bereiken van de doelstellingen.

Namens I-Interim Rijk tekende domeindirecteur Internationaal & Veiligheid Nizanne Kruithof het convenant. Nizanne: ‘Het is een genoegen om verder te kijken dan de kwantitatieve inzet van de IV/IT-professionals van IIR en gezamenlijk te investeren in de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de samenwerking.’

JIVC heeft de komende jaren ruim 1.200 IT’ers nodig voor het realiseren van de doelstellingen voor Defensie. Interne samenwerking binnen het Rijk is hierbij essentieel.

De inzet van de IIR-professionals strekt zich uit van strategische veranderprogramma’s tot complexe technologische projecten. Veel van de programma’s dragen bij aan het optimaliseren van het Informatie en Gestuurd Optreden (IGO) en de groei naar Risico Gestuurd Optreden bij Defensie. Nizanne: ‘We kunnen trots zijn op het convenant en op de JIVC- en IIR-collega’s die hebben bijgedragen aan de totstandkoming. Een volgende stap in de samenwerking, de vrolijke gezichten hier om mij heen spreken boekdelen.’