Contact I-Interim Rijk

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN DEN HAAG 
Gele vleugel, 1e etage (rechtsaf bij de liften)

Ons postadres:

I-Interim Rijk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

We zijn te bereiken:

Telefonisch:  070 - 700 05 50
Per e-mail: i-interimrijk@rijksoverheid.nl

Onze contactpersonen (business development managers):

Leefomgeving & Bedrijvigheid: Annelien Wisselink a.i.
Openbaar Bestuur & Generieke Dienstverlening: Seth van Houten
Sociaal: Idy Mahboeb
Internationaal & Veiligheid: Léon Willemen

I-Dienstverlening Rijk Noord: Hans van der Aa *

* I-Dienstverlening Rijk Noord (IDR-Noord) is een domein-overstijgende samenwerking gericht op I-opgaven in Noord-Nederland. I-Interim Rijk trekt daarin samen op met het Rijks ICT Gilde en het Rijks I-Traineeship.