Meld een klacht

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Iedere uiting van onvrede over onze dienstverlening nemen wij mee in het verbeteren van onze dienstverlening.

Gaat de klacht meer over algemene zaken, zoals snelheid van reageren, bereikbaarheid, informatievoorziening? Kies dan in het formulier voor ‘Algemene klacht’.

Gaat de klacht over de inhoudelijke advisering en/of de bejegening van onze adviseurs, geef dit dan aan als specifieke klacht, zodat de klacht zorgvuldig wordt behandeld.

Wat wil je melden?(verplicht)
Beschrijving van de klacht.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je klacht in behandeling te nemen, waarna ze vernietigd worden. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)