Governance-training

Herken je dit?

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling in de besturing van je project, programma of organisatie. Dit is vastgelegd in organisatiebeschrijvingen, overeenkomsten of projectplannen. Toch loopt het in de praktijk anders: besluitvorming komt niet goed tot stand of duurt lang, er wordt liever gewerkt volgens een consensusmodel dan dat één partij beslissingsbevoegdheid krijgt, de stakeholderrepresentanten wisselen steeds. Gevolg: verwarring, inefficiëntie, nodeloze conflicten, tijdsoverschrijdingen, mislukkingen.
Kortom, de praktijk is grilliger dan je op papier had afgesproken. Hoe ga je hiermee om?

Ga terug naar de vorige pagina (Governance en leiderschap)

Het ‘Governance-spel’

Speel je het Governance-spel goed, dan resulteert dit in een goed aangestuurde, succesvolle organisatie. Om het spel goed te kunnen spelen moeten alle spelers:

 • een gezamenlijk einddoel nastreven;
 • urgentie voelen;
 • rolzuiver en betrouwbaar zijn;
 • over de noodzakelijke competenties beschikken;
 • over zichzelf en hun onzekerheid heen durven stappen.

Maar wat doe je wanneer er sprake is van:

 • onrealistische verwachtingen?
 • rolonduidelijkheid/grensissues tussen bijv. opdrachtgever en eigenaar of andere stakeholders?
 • onuitgesproken belangen?
 • botsende karakters? Wie domineert wie?
 • wisselingen van de wacht?
 • verschil papier en praktijk: PINO (Prince In Name Only)?

Volg de Governance-training

Herken je de hierboven geschetste situatie en wil je hier graag wat aan doen? Kom dan naar de eendaagse Governance-training van Rijksconsultants!

Rijksconsultants helpt met haar Governance-expertise  al jaren organisaties aan een grotere implementatiekracht. Met de Governance-training nemen we je in één dag mee in de principes van Governance bij de Rijksoverheid en krijg je een introductie tot de meest gebruikte methodieken.

Deelnamecriteria

Deze eendaagse training is bedoeld voor overheidscollega’s uit alle bestuurslagen, die in hun taak, opdracht of rol tegen Governance-aspecten aanlopen:
 

 • Opdrachtgevers
 • Opdrachtnemers (hoofden uitvoeringsorganisaties en SSO’s, projectmanagers, programmaleiders, verandermanagers, organisatieadviseurs etc.)  
 • Eigenaren van shared serviceorganisaties, agentschappen en ZBO’s


Voor deze workshop is geen expliciete voorkennis nodig.

Basiskennis of ervaring in de volgende zaken is handig, maar niet noodzakelijk:

 • project- / programmamanagement en/of
 • aansturing van uitvoeringsorganisaties in de driehoek Eigenaar-Opdrachtgever-Opdrachtnemer en/of
 • werken in netwerken of ketens

Verder volstaat:

 • interesse in het onderwerp
 • raakvlak met lopende en recente opdrachten
 • de verwachting dat je iets met deze kennis gaat doen

Doelstelling en resultaat

Aan het eind van deze training heb je:

 • inzicht in het belang van Governance-aspecten bij opdrachten binnen de overheid;
 • inzicht in mogelijke valkuilen;
 • kennis van de meest gebruikte methodieken om daarmee om te gaan;
 • inzicht in of je wil doorgroeien naar de rol van begeleider/manager bij de implementatie van Governance in overheidsactiviteiten.

Programma

De trainingsmethodiek bestaat uit een interactieve workshop met gebruik van fictieve en actuele casussen en break-outs. Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Governance door de ogen van Rijksconsultants en casuïstiek van de deelnemers
 2. Hoe bouw je een heldere opstelling?
  • in aansturing projecten en programma’s + casus
  • in aansturing uitvoeringsorganisaties, agentschappen, ZBO’s, SSO’s, etc. in de driehoek Eigenaar-Opdrachtgever-Opdrachtnemer + casus
 3. Hoe speel je het Governance-spel goed? + casus
 4. De 11 belangrijkste valkuilen bij kleine en grote Governance-vraagstukken

Vervolgcursussen

Voor deze workshop wordt geen examen afgenomen. Wil je graag een certificaat behalen, dieper op een bepaald onderdeel in gaan, of een masterclass Governance volgen, dan begeleidt Rijksconsultants je graag bij het vinden van de juiste vervolgtraining of -opleiding.

Aanmelding

Dinsdag 21 november 2023 in Den Haag Centrum

Donderdag 14 december 2023 in Utrecht Centrum

Donderdag 7 maart 2024 in Den Haag Centrum

Dinsdag 19 maart 2024 in Utrecht Centrum

Kosten: €365,–

Ben je werkzaam bij BZK dan kan je je inschrijven via het LOC Platform. Hiervoor moet je wel eerst inloggen.

Link naar de training LOC Platform: https://loc.minbzk.nl/nl/ui#/catalog/course/d1042a7e-9521-485e-b362-162ab0804e34

Ben je niet werkzaam bij BZK dan kun je je inschrijven door een e-mail te sturen naar postbus.loc@minbzk.nl. Belangrijk: vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Dat het om de Governance-training gaat en op welke datum je deze wil volgen.
 • Voornaam (tussenvoegsel) Achternaam
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Bewijs van goedkeuring van leidinggevende

Voor vragen kun je contact opnemen via: contactrijksconsultants@rijksoverheid.nl