INTRA

INTRA is de vertegenwoordiging van de trainees van het Rijks I-Traineeship. Het is de spreekbuis van de Rijks I-trainees, schakelt met verschillende partijen die betrokken zijn bij het Rijks I-Traineeship en organiseert activiteiten om de verbinding tussen de trainees te versterken. INTRA is er voor én door de Rijks I-trainees.

Wat doet INTRA?

INTRA zet zich in om het Rijks I-Traineeship (RIT) nóg beter en leuker te maken. Om het traineeship beter te laten aansluiten op de verwachtingen van de trainees, haalt INTRA feedback op bij de trainees. Dit bespreekt INTRA met de organisatie van het RIT en de ondernemingsraad van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie.

INTRA zit ook de werkgroep opleidingsdagen voor: een delegatie trainees die zich samen met de Leer- en Ontwikkel Campus (LOC) en het RIT inzet om het leer-en ontwikkeltraject meer te laten aansluiten op de leerwensen van de trainees, maar ook op de nieuwste ontwikkelingen op I-gebied. Ervaring en kennis over de inrichting van het traineeship wordt ook opgehaald en gedeeld in de Interdepartementale Vertegenwoordiging Overheidstrainees (IVO), een overlegorgaan van groepen zoals INTRA die trainees vertegenwoordigen.

Wie is INTRA?

INTRA bestaat uit zes Rijks I-trainees: twee van elke track (ICT, Data, Cyber), drie uit elke lichting. De rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris worden altijd verdeeld over de leden van de nieuwste lichting. Bij de start van elke lichting (in september) worden we aangevuld met drie nieuwe leden.

INTRA wordt momenteel gevormd door:

  • Gzal Elisabeth Ahmadi (cyber, lichting 7, voorzitter)
  • Marik Westerhof (data, lichting 7, penningsmeester)
  • Robert-Jan Makkinga (ICT, lichting 7, secretaris)
  • Lidewij Nauta (cyber, lichting 6)
  • Devin Solleveld (data, lichting 6)
  • Michaël van de Weerd (ICT, lichting 6)

Waarvoor kun je bij INTRA terecht?

Als trainee kan je met allerlei vragen aankloppen bij INTRA. Denk hierbij aan vragen over activiteiten, de opleidingen of de inrichting van het traineeship. INTRA helpt je bij het vinden van het antwoord, óf de juiste persoon die het antwoord kan bieden. Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Activiteiten

Om het RIT nóg leuker te maken, organiseert INTRA jaarlijks verschillende activiteiten. Denk aan de maandelijkse borrel op Het Plein in Den Haag tot een werkbezoek aan het Europese Parlement. Voor de organisatie van deze activiteiten werkt INTRA samen met commissies die ieder ook weer bestaan uit meerdere trainees. Uiteraard is er veel ruimte voor initiatieven van trainees en ondersteunt INTRA dit waar mogelijk!

De commissies waar INTRA mee samenwerkt:

  • Rijks I-ActCie: dit is de activiteitencommissie die zich bezighoudt met het organiseren van de maandelijkse borrel, werkbezoeken en andere kleinschalige activiteiten die vaak niet langer duren dan een dagdeel.
  • Rijks I-GalaCie: elk jaar zijn alle Rijks I-trainees uitgenodigd voor een heus gala. De galacommissie zorgt ervoor dat dit hoogtepunt tot in detail is geregeld.
  • WiSpoCie: ieder jaar gaat er een groep Rijks I-trainees een weekje op wintersport. De wintersportcommissie organiseert deze reis.

Contact met INTRA

Je kan INTRA bereiken door persoonlijk contact op te nemen met één van de leden of door een mailtje te sturen naar intra@rijksoverheid.nl. Als jij als I-trainee deel wilt uitmaken van één van de commissies of misschien wel een nieuwe wilt oprichten, kun je INTRA ook contacten via intra@rijksoverheid.nl.