Van Mindfulness naar Meer Omgevingsbewustzijn

'Praktische en inspirerende workshop! Super! Ik kan dit echt gaan toepassen.'

'Mooi hoe de verbinding wordt gelegd tussen mindfulness en ambtelijk vakmanschap en fijn om hierover met collega’s uit te wisselen.'

Als Rijksambtenaar ben je er voor de samenleving. Voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Voor (en samen met) hen werken we elke dag aan een gezond Nederland. Daarom is omgevingsbewustzijn een belangrijke vaardigheid voor iedere ambtenaar. Wist je dat mindfulness kan helpen om je omgevingsbewustzijn -en daarmee ons ambtelijk vakmanschap- te versterken? In deze workshop leer en ervaar je hoe.

Het is belangrijk dat we werken vanuit vertrouwen, dat we open kunnen zijn naar onze omgeving én naar elkaar. Die openheid is enerzijds vastgelegd in regels rondom transparantie en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, anderzijds vraagt het van ons een open en nieuwsgierige houding. Dat we aandachtig en zonder vooroordelen luisteren naar elkaar en naar onze stakeholders. En dat we reageren op een respectvolle manier en signalen doorgeven, ook als we het ergens niet mee eens zijn of als het ongemakkelijk wordt. 

Mindfulness kan helpen om die open houding (verder) te ontwikkelen. Daarnaast helpt het om te leren omgaan met de dilemma’s en uitdagingen die komen kijken bij het in verbinding staan met de samenleving, met je collega’s en met jezelf. Door bewuster te werken kun je ook meer vitaliteit en werkplezier ervaren.

Nanette van Schelven, DG Douane en ambassadeur Omgevingsbewustzijn en transparantie: “Op een professionele manier relaties onderhouden met externe stakeholders vraagt vertrouwen, interesse, alertheid, reflectie, een open houding. Soms gaat dat vanzelf maar het kan ook lastig zijn en spanning opleveren. Dan is het goed te weten hoe je hier mee om kunt gaan.”

Na afloop van de workshop weet je hoe je met mindfulness jouw reflecterend vermogen kunt vergroten, bewuster keuzes kunt maken en meer impact kunt maken. In de workshop zullen we ook een aantal mindfulness oefeningen doen. Een oplaadmoment voor jezelf dus én voor je ambtelijke vakmanschap. 

Meer weten over de mogelijkheden? Stuur ons een bericht via mindfulrijk@rijksoverheid.nl