Meesterschap over je werkgewoontes

'Erg leuk en geeft inzichten waar ik iets mee kan in mijn werk! Blij met de challenges achteraf zodat ik ermee aan de slag kan en het niet blijft bij een inspirerende herinnering.'

Ruim 99% van alles wat we doen gaat automatisch, uit gewoonte. Dat gaat niet alleen over wat we doen en zeggen, maar ook de gedachten en emoties die daaraan voorafgaan. Dat is zowel een zegen als een vloek.

In deze workshop ontdek je hoe je gewoontes werken en hoe je hier meer grip op kunt krijgen, zowel op werk als in het thuiswerken. Daardoor kun je meer kiezen welke (werk)gewoontes je opbouwt en welke je loslaat. We gaan concreet aan de slag met twee cruciale factoren die je hierbij gaan helpen, op werk en daarbuiten.

Na afloop krijg je twee challenges aangereikt en per mail opgestuurd om de inzichten uit de sessie meteen toe te passen in je werk en daarbuiten.

Meer weten over de mogelijkheden? Stuur ons een bericht via mindfulrijk@rijksoverheid.nl