Bewust Ambtelijk Vakmanschap

'Ik heb nu meer impact in mijn werk.'

'Ik heb geleerd afstand te creëren tussen mezelf en emoties, waardoor ik beter de rust kan bewaren en kan reflecteren op hoe ik met een uitdagende situatie wil omgaan.'

'Ik ben milder geworden en kan nu opener luisteren en kijken naar mijn collega’s. Meer begrip en het besef dat we het samen moeten doen.

Werken bij de overheid is bijzonder en belangrijk. Je bent betrokken bij de publieke zaak en wilt bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Wat jij doet heeft impact op de burger. Daarom streef je ernaar te blijven ontwikkelen als ambtenaar. 

Het is ook uitdagend, omdat je in een toenemend complex krachtenveld werkt. Er wordt steeds meer gevraagd in de hoeveelheid en kwaliteit die je levert. Daarnaast staat de Rijksoverheid steeds meer in de schijnwerpers waardoor de druk verder oploopt. 

Dat kan zorgen voor wrijving of spanning in de samenwerking met collega’s of andere organisaties. Het kan meer onzekerheid geven bij het nemen van beslissingen. Je verliest misschien makkelijker zicht op de bedoeling en de maatschappelijke opgave waar je voor staat. Hoe behoudt en vergroot je als ambtenaar jouw effectiviteit, invloed en integriteit? 

Aan de basis van jouw vermogen om verandering te realiseren staat reflectief en adaptief vermogen. Dit geeft je de wendbaarheid om te schakelen tussen actie en reflectie, doen en loslaten, van een fixed naar een growth mindset.

De leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap verbindt wetenschappelijk onderbouwde methodes uit mindfulness en de positieve psychologie met de Rijksbrede beweging Ambtelijk Vakmanschap en Grenzeloos Samenwerken. Ambtelijk vakmanschap berust op zeven pijlers die je helpen als ambtenaar succesvol en bevlogen te zijn, nu en in de toekomst. 

Met deze leergang ontwikkel je reflectief en adaptief vermogen door bewustwording van je eigen patronen, de patronen in je team en in je organisatie. Dit doe je aan de hand van je eigen casuïstiek en professionele dilemma’s. Door daarvan bewust te worden kun je deze veranderen en groeit jouw invloed, veerkracht, wendbaarheid en werkplezier. Wordt onderdeel van de Rijksbrede beweging naar groter ambtelijk vermogen. 

Methode:

De leergang bestaat uit acht modules van 3 uur en een reflectiesessie. De groep bestaat uit max. 12 deelnemers. Tussen de modules beoefen je dagelijks zo’n 30 minuten en vergroot je je bewustwording (o.a. met mindfulness oefeningen), waardoor je jouw reflectieve en adaptieve vermogen versterkt. Je past het geleerde meteen toe in de dagelijkse werkpraktijk en herijkt door zelfonderzoek jouw ambtelijk vakmanschap. 

Je ontvangt tijdens de leergang een werkboek en audiobestanden. Door de opbouw in acht modules en de dagelijkse beoefening ga je voor duurzaam resultaat waar je een hele carrière profijt van hebt. 

De leergang bestaat uit de volgende modules:

  • Module 1: Werken vanuit professionaliteit - reflectief vermogen ontwikkelen als basisingrediënt voor je beste professionele zelf. 

  • Module 2: De observator - leren schakelen naar een breder perspectief op jezelf, de ander en de situatie. 

  • Module 3: Versnellen door te vertragen - intrapersoonlijk inzicht verdiepen. 

  • Module 4: Inclusiviteit - je anders leren verhouden tot lastige en stressvolle situaties. 

  • Module 5: Bewust luisteren - de vier niveaus van luisteren eigen maken en toepassen in je werk.

  • Module 6: (Tegen)spraak - bewust omgaan met spanning en psychologische (on)veiligheid in teams en overelggen.

  • Reflectiesessie - reflectief vermogen verdiepen.

  • Module 7: Werken vanuit de opgave - bewust worden van invloed en je invloed vergroten. 

  • Module 8: Growth mindset: naar ambtelijk vermogen - de leergang doorvertalen naar jouw verdere loopbaan en ons collectieve ambtelijke vermogen.

We bieden deze training Rijksbreed op open inschrijving en op organisatieniveau. Verderop zie je de opties op open inschrijving. Je kunt meer informatie opvragen over praktische zaken, kosten en doorbelasting via mindfulrijk@rijksoverheid.nl. Kosten voor individuele deelname zijn 950,- euro. Een gehele training inkopen kost 9500,- euro (max. 12 deelnemers, inclusief kennismakingsworkshop en impactonderzoek).

Edities op open inschrijving (online via WEBEX):

  • Start 27 oktober, vrijdagochtenden 09:30-12:30 uur (andere data 3, 10, 17, 24 november, 1, 8, 15 en 22 december).

Aanmelden

Heb jij belangstelling en wil je je aanmelden? Dat kan via het LOC of via het platform LeerRijk (NB: dit kan het best via je desktop of laptop) of het leermanagementsysteem van je eigen organisatie.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op: mindfulrijk@rijksoverheid.nl.