Bewust Ambtelijk Leiderschap

Dé Mindfulnesstraining voor Leidinggevenden binnen de Rijksoverheid

Leidinggeven bij de overheid is bijzonder, belangrijk en zeker niet altijd makkelijk. Je geeft leiding aan medewerkers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En dat in een complex en onzeker krachtenveld waarin de druk van buitenaf behoorlijk groot kan zijn. Met jouw manier van leiderschap heb jij invloed op je medewerkers, de cultuur in jouw team en in de organisatie. En bepaal je dus mede hoe we als overheid de burger dienen.

De leergang Bewust Ambtelijk Leiderschap verbindt wetenschappelijk onderbouwde methodes uit mindfulness en de positieve psychologie met de inzichten uit het kompas voor ambtelijk leiderschap van Mark Frequin en de Rijksbrede beweging Ambtelijk Vakmanschap en Grenzeloos Samenwerken. 

Als leidinggevende kun jij de condities creëren waarin ambtelijk vakmanschap tot bloei kan komen. Door in jouw team talenten optimaal te benutten en door te sturen op de opgaven en te werken vanuit de bedoeling, schep je de juiste randvoorwaarden voor ambtelijk vakmanschap. De kunst is om als leidinggevende te zorgen dat de kennis en kunde van individuele ambtenaren bijdragen aan de professionaliteit van het collectief, van het ambtelijk vermogen. Daarvoor is inzicht in jouw eigen gedrag van groot belang.  Want medewerkers doen niet wat je zegt, maar doen wat jij doet. Jouw gedrag geeft het voorbeeld voor anderen. 

In de leergang Bewust Ambtelijk Leiderschap word je je meer bewust van je eigen (onbewuste) gedrag, patronen, oordelen en blinde vlekken, zodat jij jouw ambtelijk leiderschap kunt herijken, het ambtelijk vakmanschap van je team kunt versterken en kunt bijdragen aan het ambtelijk vermogen van de overheid. 

De leergang draagt bij aan een lerende en open houding, het reflectieve vermogen en een positieve mindset.  

Methode

De leergang bestaat uit acht modules van 3 uur en een reflectiesessie van 4 uur. In totaal ben je 9 weken met de leergang bezig. De groep bestaat uit max. 12 deelnemers. Tussen de modules ga je aan de slag met de thema’s en oefeningen uit de leergang. Het is een intensieve en intieme leergang met veel ruimte voor zelfonderzoek en het uitwisselen van ervaringen. 

De leergang bestaat uit de volgende modules: 

  • 1. Kennismaken:  kennismaken met elkaar, met de automatische piloot en met je idee over leiderschap.

  • 2. Macht en invloed: ontdekken van de macht en invloed die je (on)bewust hebt.  

  • 3. Eigen staat herkennen: erbij kunnen blijven en onderzoeken van reacties en patronen bij dilemma's. 

  • 4. Psychologische veiligheid en medemenselijkheid: reacties en de medemens zien in stressvolle situaties.

  • 5. Tegenspraak: Bewust zijn naar wie je luistert en hoe je tegenspraak vormgeeft. 

  • 6. Bewust communiceren: Op een bewuste manier tegenspraak  geven en formuleren van antwoorden.

  • 7. Reflectiemodule: verdiepen van je reflectief en adaptief vermogen door aaneengesloten beoefening in stilte (mini-retraite)

  • 8. Patronen in de omgeving: bewust bekijken van de patronen en automatische gedragingen van de omgeving waarin je zit. 

  • 9. Consolideren: het inrichten van je omgeving en werk om het geleerde te verduurzamen.

We bieden deze training Rijksbreed aan op organisatieniveau. Een gehele training inkopen kost 15.000,- euro (max. 12 deelnemers, inclusief kennismakingsworkshop en impactonderzoek). Voor meer informatie voor een maatwerk traject voor organsiaties: neem contact met ons op via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

De leergang Bewust Ambtelijk Leiderschap is ontwikkeld voor en door Rijksambtenaren en experts op het gebied van mindful leiderschap. Het wordt georganiseerd vanuit Mindful Rijk, het expertisecentrum voor Mindfulness en Positieve Psychologie. Meer informatie over Mindful Rijk kun je vinden via www.mindfulrijk.nl