Introductie en voordelen van het KWIV

Video 1 van 5 uit de reeks 'KWIV - Aan de slag'. Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening – kortweg KWIV – brengt de kwaliteiten van IV-professionals eenduidig in kaart. In deze videoreeks leggen we uit hoe het KWIV werkt en hoe je een IV-functie aan een KWIV-profiel koppelt. Video 1 vertelt je wat het KWIV is en wat de voordelen ervan zijn.

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening Ð kortweg KWIV Ð brengt de kwaliteiten van IV-professionals eenduidig in kaart. Het KWIV bestaat uit competentie- en kennisprofielen, ofwel KWIV-profielen. En dat heeft veel voordelen. Het KWIV geeft houvast bij: werving en selectie, professionele ontwikkeling, leeractiviteiten en loopbaangesprekken. Ook biedt het KWIV rijksorganisaties inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op dreigende tekorten. En doorstroming tussen organisaties makkelijker maken.

Het KWIV is een aanvullend hulpmiddel op het Functiegebouw Rijk. Voor IV-functies is de beschrijving van benodigde kennis en competenties in het Functiegebouw Rijk vaak vrij algemeen. Het KWIV vult dit aan met specifieke competentie-omschrijvingen.

Bekijk in de andere videoÕs hoe het KWIV werkt, en hoe je een IV-functie aan een KWIV-profiel koppelt.