Een KWIV-profiel bekijken

Video 2 van 5 uit de reeks 'KWIV - Aan de slag'. Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening – kortweg KWIV – brengt de kwaliteiten van IV-professionals eenduidig in kaart. In deze videoreeks leggen we uit hoe het KWIV werkt en hoe je een IV-functie aan een KWIV-profiel koppelt. Video 2 vertelt je hoe je een KWIV-profiel kunt bekijken.

In deze video kijken we naar de inhoud van een KWIV-profiel. Ieder KWIV-profiel bevat specifieke IV-competenties, met verschillende zwaarteniveaus. Ofwel: wat de IV-professional moet kunnen en kennen. Onderaan het venster wissel je tussen de tabbladen. Tabblad 0 geeft een korte uitleg van het KWIV.

Wij gaan nu naar tabblad 1. KWIV-profiel. Dit bevat de profielen van het KWIV. Gebruik het filter bovenaan kolom B om een KWIV-profiel te selecteren. In kolom B, onder competentieomschrijving, zie je nu de competenties die bij dit profiel horen. Deze competenties zijn gebaseerd op het European e-Competence Framework, afgekort: e-CF. Dit is een belangrijke Europese standaard voor IV-competenties en -niveaus.

Dan de kolom met de niveaus: 1, 2, 3, 4 en 9. De eerste vier niveaus geven een indicatie van de onderlinge zwaarteniveaus van de competenties. Een professional kan dus bij een competentie doorgroeien naar een hoger niveau. De schalen en werk- en denkniveaus van de rijksoverheid staan hier los van. De competenties met niveau 9 zijn universeel en gelden voor alle IV-functies. Denk aan zaken als toegankelijkheid, duurzaamheid, en privacy. Niveau 9 is dus geen zwaarteniveau: het moet passen bij de eigen senioriteit.

Naast deze lijst met competenties, vind je in kolom L een nadere toelichting op het gekozen KWIV-profiel. Dit is een algemene beschrijving van het KWIV-profiel.