Ontwikkel je verder met het KWIV

De FGR-functiebeschrijvingen zijn vaak heel algemeen. Het Kwaliteitsraamwerk
Informatievoorziening (KWIV) vult dit aan door IV-profielen, met specifieke competentie beschrijvingen. Deze kunnen handvatten geven voor jouw professionele ontwikkeling.