Team-, themacoaching en intervisie

Zoek je ondersteuning voor jouw team? Maak dan gebruik van een teamcoach of ga aan de slag met een intervisiebegeleider.

N.B.: MOMENTEEL VOL
Vanaf januari 2024 heeft InterCoach weer ruimte voor nieuwe opdrachten.

Teamcoaching

Binnen de overheid zijn de thema’s hybride werken, eigen verantwoordelijkheid nemen, persoonlijk leiderschap en (grenzeloos) samenwerken dagelijkse praktijk. Start jouw team met een project of een verandertraject? Kan jullie samenwerking of communicatie beter? Of is er gedoe in het team? Een teamcoach kan uitkomst bieden.

Binnen InterCoach zijn een aantal coaches opgeleid tot teamcoach. Zij benaderen een team vanuit systeemdenken, met het onder- en herkennen van patronen van communicatie en het inzicht creëren in de verantwoordelijkheid(sverdeling) of samenwerking binnen je team en de consequenties daarvan voor het functioneren en/of de resultaten van het team. De teamcoach staat buiten het team, en kent de overheid van binnenuit.

Kosten

Eenmalig opstarttarief van €250,-. Vervolgens per dagdeel € 435,-. InterCoach brengt alleen de begeleidingsuren in rekening. Dat betekent dat de voorbereidingen die de teamcoaches voor de bijeenkomsten treffen niet worden meegenomen in de kostenberekening, tenzij. Voor rijksorganisaties wordt geen btw in rekening gebracht.
 

Intervisie

Intervisie is leren van elkaar. Medewerkers binnen de overheid doen een beroep op elkaar om mee te denken over werk gerelateerde vraagstukken. Niet door oplossingen aan te dragen, maar door op een methodische wijze het vraagstuk in gezamenlijkheid te verkennen. Dan blijkt het eigen (persoon/afdeling) handelingsrepertoire groter dan gedacht. Intervisie wordt steeds vaker ingezet om de medewerkers in staat te stellen om op een gestructureerde manier van elkaar te leren, en om problemen en vragen uit de werkpraktijk met elkaar te bespreken.

Doel van intervisie: wat bereik je ermee?

  • Leren afstand nemen door reflectie op je eigen plek in het geheel en jouw manier van werken;
  • Bewustwording van je eigen stijl en invloed op collega’s en omgeving;
  • Bieden van ondersteuning en inspiratie aan collega’s uit de intervisiegroep;
  • Verdere professionalisering van de medewerkers en de organisatie.

Intervisiebegeleiding: de aanpak van InterCoach

Intervisie bestaat uit 5 sessies waarvan 4 begeleid door een ervaren intervisiebegeleider/coach van InterCoach. 1 sessie (de vierde) wordt door de groep zelf geoefend met behulp van een aangereikte toolkit. De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige leeromgeving, oriëntatie op de verschillende methodes, zelfstandig toepassen van de methodes, hanteren van de rollen voorzitterschap en procesbewaking en SMART-afspraken maken (zoals: wat ga je morgen anders doen?). De bedoeling is dat de groep na de begeleiding voldoende taakvolwassen is om zelfstandig door te gaan.

Kosten

De kosten bedragen €2.150,- voor 5 sessies van 2 ½ uur, inclusief de toolkit. In overleg kan, al naar gelang de behoefte, het aantal begeleide sessies worden uitgebreid.

Contact

Wil je meer weten over teamcoaching of intervisiebegeleiding? Neem vooral contact op. De medewerkers van bureau InterCoach helpen je graag verder

Themacoaching

Binnen het Coachnetwerk van InterCoach is een aantal coaches met specifieke ervaring op vlakken die zich lenen voor coaching op bijzondere thema’s. Denk hierbij aan omgang met pers en sociale media (‘Ambtenaren in mediastorm’), hoe je in je rol als medewerker of leidinggevende om kunt gaan met berichtgeving in de pers, je voor kunt bereiden op een Kamercommissie of met (haat)berichten op sociale media? Denk ook aan een thema als diversiteit en inclusie, waarin omgang met diversiteit in cultuur, geslacht, geloof en ook geestelijke en/of lichamelijke beperkingen aan de orde komen.