Coachopleiding voor directeuren

InterCoach organiseert voor (plv) directeuren de opleiding tot coach. Haal je in je rol als manager plezier uit het faciliteren van het leer- en ontwikkelproces van anderen? Dan is deze opleiding voor jou.

De opleiding leidt op tot (collega)coach. Een (collega) coach is een gesprekspartner die een coachee helpt een werkgerelateerde vraag te onderzoeken. Hierbij werkt de coach vanuit verschillende invalshoeken. Een coach richt zich bijvoorbeeld op het waarnemen en spiegelen van gedrag van de coachee. De coach ondersteunt de coachee ook bij het zoeken van een passend antwoord op het vraagstuk. Regie hiervoor ligt bij de coachee zelf. Door de brede werk- en levenservaring en het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, brengt de coach veel bagage mee.

In de opleiding gaat veel aandacht uit naar het onderscheid in rollen: een manager is geen coach. De opleiding is daarmee ook een onderzoek naar de eigen (coachende) leiderschapsstijl en het zijn van een coach. De docenten van deze opleiding zijn executive coaches en reiken kennis uit de psychologie aan. Tijdens de opleiding wordt veel geoefend om zo te ervaren wat het verschil is tussen managen en coachen. Doel van de opleiding is dat je aan het einde meer zicht hebt op je eigen stijl als coach.

Wat?

De opleiding tot coach bestaat uit meerdere masterclasses die verzorgd worden door executive coaches. Je leert de basis van (collega)coaching en na het afronden van de opleiding en het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid, treed je – indien passend- toe tot het coachnetwerk van InterCoach.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor (plv) directeuren die werkzaam zijn binnen Rijk, provincies, gemeentes of waterschappen zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Waarom?

Met de vaardigheden die je tijdens de opleiding opdoet, ontwikkel je jezelf tot (collega)coach. De handvatten die je aangereikt krijgt, kun je direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Bovendien oefen je veel in het voeren van gesprekken, geef en ontvang je feedback en ontwikkel je je eigen stijl als coach. Zo diep jij je leiderschapsprofiel uit, zet je je nieuwverworven coachkennis in en ondersteun je op die manier anderen beter in hun persoonlijke ontwikkeling.

Hoe?

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. De opleiding start met een bijeenkomst waarin je kennismaakt met elkaar en waar de individuele startposities en leerdoelen worden besproken. Er volgen vier masterclasses (blokken) van anderhalve dag: een hele dag, afgesloten met een gemeenschappelijk diner, en een halve dag. Tussen de blokken door vindt supervisie plaats over twee coachtrajecten die iedere deelnemer uitvoert. Tussentijds en aan het einde van de opleiding vinden evaluaties plaats om jouw ontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn €7.450,-, inclusief de Proeve van Bekwaamheid en exclusief evt. overnachtingskosten. Deelnemers van onderdelen van de Staat zijn geen BTW verschuldigd.

Studiebelasting

De studiebelasting is maximaal 3,5 uur per week gedurende de opleiding (voorbereiding + lesblokken + intervisie + coachtraject).

Proeve van Bekwaamheid

Na de opleiding kun je toetreden tot het coachnetwerk van InterCoach. Hiervoor leg je de Proeve van Bekwaamheid af. Een externe assessor en een programmamanager van InterCoach beproeven je met een ontwikkel- assessment op een aantal gedragskenmerken die voor jou als coach essentieel zijn.

Contact, aanmelden en wanneer

De eerstvolgende opleiding start voorjaar 2024. Heb je een vraag of wil je op de lijst van geïnteresseerden? Stuur een mail naar intercoach@rijksoverheid.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.