Programma I-Vakmanschap 2023

We willen sneller digitaliseren om als overheid de publieke dienstverlening te verbeteren. Daarvoor is meer kennis nodig en voldoende professionals in de informatietechnologie (IT) en informatievoorziening (IV). Dat is een flinke opgave met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Het programma I-Vakmanschap helpt jou als overheidsorganisatie hierbij, in opdracht van CIO Rijk. Het programma geeft invulling aan de thema’s van de I-Strategie: Instroom, Kennisontwikkeling, Mobiliteit en Inzicht & Monitoring. En de activiteiten van I-Vakmanschap sluiten naadloos aan op het programma Werk aan Uitvoering en de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.