Voordelen hoger onderwijs

Zoek je meer praktijkopdrachten voor je studenten? Wil je relevant onderzoek doen in samenwerking met de Rijksoverheid en zo de maatschappelijke relevantie van het onderwijs en onderzoek vergroten? I-Partnerschap verbindt rijksorganisaties met hogescholen en universiteiten, onderzoeksgroepen en lectoraten voor een duurzame samenwerking op het gebied van onder andere kunstmatige intelligentie, cybersecurity, blockchain, data science, e-governance en Internet of Things/5G.

Het team van het I-Partnerschap kent zowel de weg binnen het hoger onderwijs als binnen het Rijk. Via studentenprojecten, innovatielabs, (promotie)onderzoeken en uitwisselingen smeedt het I-Partnerschap slimme samenwerkingen die een win-win zijn voor het hoger onderwijs en de Rijksoverheid. Het hoger onderwijs krijgt zo toegang tot interessante en maatschappelijk relevante praktijkopdrachten en onderzoeken. Tegelijk investeert het Rijk in relevant onderzoek voor de samenleving en zet de Rijksoverheid zich op de kaart als veelzijdige en uitdagende werkgever voor jong IT-talent.

Voordelen voor het hoger onderwijs

  • Meer investeringen in maatschappelijke relevante praktijkopdrachten en onderzoeken
  • Betere aansluiting IT-onderwijs bij maatschappelijke behoefte en praktijk
  • Rijksoverheid als structurele partner in IT-onderwijs en -onderzoek

“Vanuit de digitale vraagstukken en thema’s van de Rijksoverheid werken het hoger onderwijs en het Rijk samen in onderzoek en onderwijs. Bijvoorbeeld in innovatielabs, via docentschappen en onderwijsprogramma’s. Het I-Partnerschap brengt vragen samen in bijvoorbeeld een ontwikkelagenda en helpt en ondersteunt. Zo maakt het I-Partnerschap op een structurele, slimme en duurzame manier innovatieve oplossingen mogelijk voor maatschappelijke vraagstukken.”

Lucienne Wijgergangs, team I-Partnerschap, kennismakelaar onderwijs in regio Midden