Informatiehuishouding

Goede informatiehuishouding vraagt niet alleen om technische en digitale kennis, maar ook om goed omgaan met informatie, het maatschappelijk belang hiervan en een goede sturing en naleving. Meer samenwerken met mbo, hbo en universiteiten op deze terreinen brengt de overheid verder. Het team Informatiehuishouding binnen I-Partnerschap zet zich hier actief voor in.

Dankzij het partnerschap met een groeiend aantal onderwijsinstellingen in Nederland komen de uitdagingen van de overheid en de maatschappelijke relevantie van publieke dienstverlening meer onder de aandacht van studenten en onderzoekers. Die zullen vervolgens ook vaker interesse hebben voor een carrière bij de overheid. Dankzij intensiever contact met studenten en docenten doet de overheid daarnaast kennis op om de eigen informatiehuishouding blijvend op orde te krijgen en transparant te maken.

Hoe?

Overheidsorganisaties kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij stage- en onderzoeksopdrachten. Deze samenwerking zorgt voor verdieping van het vakgebied Informatiehuishouding en heeft meerwaarde voor zowel onderwijs als overheid. Rijksorganisaties brengen casuïstiek in vanuit de praktijk, komen vroegtijdig in contact met potentiële nieuwe I-collega’s en krijgen nieuwe inzichten als antwoord op hun onderzoeksvraag. Het onderwijs krijgt op zijn beurt een divers en aantrekkelijk aanbod.

Mogelijke initiatieven

  • Leerstoelen, met een team van promovendi en studenten
  • Lectoraten en gastdocentschappen
  • Minors (groepsopdrachten)
  • Innovatie-, stage-, afstudeer- en onderzoeksopdrachten

Daarnaast organiseert het team Informatiehuishouding regelmatig kennissessies om met onderwijs en overheid het brede vakgebied verder te brengen.