Gateway Review rapport

Een Gateway Review levert een rapport op met aanbevelingen voor de opdrachtgever. Dit document is persoonlijk en vertrouwelijk op basis van de Code of Conduct. Het is aan de ontvanger om te bepalen wat er met het rapport gebeurt (en of deze openbaar gemaakt wordt). Op internet zijn er enkele openbare rapporten te vinden.

Code of Conduct

In de Code of Conduct staan de (gedrags)regels waar alle opgeleide Gateway Reviewers zich aan dienen te houden bij de uitvoering van een Gateway Review. In de Nederlandse versie zijn de gedragsregels gekoppeld aan drie belangrijke Gateway principes: professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. 

Professionaliteit

Het Gateway Reviewteam houdt zich bij de uitvoering van de Gateway Review aan de Code of Conduct en hanteert een professionele werkwijze. De betrokkenen worden met respect behandeld, de wijze van interviewen is open en integer. 

Vertrouwelijkheid

De uitvoering van de Gateway Review gebeurt vertrouwelijk. Het team doet geen uitspraken over deelname aan de review, noch over de resultaten. Het vertrouwelijke karakter van de review komt ook terug in de rapportage: de bevindingen zijn niet herleidbaar tot op persoonsniveau van de geïnterviewden.

Onafhankelijkheid

De reviewteamleden voeren het onderzoek onafhankelijk uit. Er bestaat geen (werk)relatie tussen de teamleden en de opdrachtgever en/of programmaorganisatie. De reviewers verrichten binnen zes maanden na uitvoering van de review geen werkzaamheden voor de opdrachtgever of de organisatie in het kader van het gereviewde project of programma.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze rapporten? Neem dan contact met ons op!