Bureau Gateway

De medewerkers van Bureau Gateway faciliteren de ervaringsdeskundigen (peers) en ondersteunen het gehele traject van aanvraag tot uitvoering van de review. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de kennisdeling, trainingen van reviewers en de ontwikkeling van kennisproducten.

Wil je meer weten over Bureau Gateway, ons kennisnetwerk of de trainingen? Neem dan contact met ons op!